Persondatapolitik

Uttenthal A/S behandler kundernes personoplysninger med stor fortrolighed, og i overensstemmelse med persondataforordningen.

Formål

I følgende tilfælde indsamler Uttenthal oplysninger om dig:

Ved besøg på vores hjemmesider indsamler vi oplysninger om din ip-adresse samt benytter cookies. Læs mere om vores cookiepolitik her.

Hvis du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner behandler vi kontaktoplysninger, oplysninger om vores samhandel med den virksomhed, du repræsenterer samt oplysninger, der i øvrigt er nødvendige for at administrere vores forretningsmæssige relation.

Registrering

Benytter du vores hjemmesider eller ønsker at handle med Uttenthal A/S, har vi brug for bestemte personoplysninger for at kunne gennemføre handlen og/eller levere nyheder til dig.

Uttenthal A/S indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du:

• Tilmelder dig vores nyhedsmail
• Ønsker et tilbud eller afgiver en ordre
• Benytter vores hjemmeside Uttenthal A/S
• Som leverandør ønsker samhandel med Uttenthal A/S

Opbevaring

Uttenthal A/S opbevarer personoplysninger på en sikker måde med henblik på at hindre personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse, ødelæggelse m.v.

Du har som kunde ret til at få oplyst om vores IT-sikkerhedspolitik.

Videregivelse

Uttenthal A/S videregiver ikke personoplysning til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Uttenthal A/S med mindre der er tale om eksterne leverandører eller samarbejdsparter. Videregivelsen vil i så fald ske som følge af nødvendigheden for at kunne udføre den anmodet opgave.

Ændring

Uttenthal A/S sikrer at kundernes personoplysninger er ajourførte i alle systemer, og at der ikke forekommer urigtige oplysninger.

Du har som kunde ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

Sletning

Personoplysningerne opbevares dog i økonomisystemet i 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Du har som kunde ret til at få dine personoplysninger slettet, når kunderelationen ophører (dog først efter 5 år i økonomisystemet).

Indsigt

Uttenthals persondataansvarlige er klar til at hjælpe, hvis der er behov for yderligere information eller spørgsmål til hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du har som kunde ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.